ISBN No: 975-7929-47-6
Sayfa    : 171

Fiyatı     : 4.10 YTL


İSTEME ADRESİ:
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Kitap Satış Bürosu
Merkez Kampüs 32260 ISPARTA
Tel : 0(246) 237 04 28

BANKA HESAP NUMARASI:
Ziraat Bankası
Merkez Şubesi ISPARTA
Yayın Müdürlüğü
Kitap Satış Bürosu
Hesap No : 0132 0036 6233 0000 009

 


GENEL MİKROBİYOLOJİ

Uygulama Kılavuzu

Doç. Dr. Aynur Gül KARAHAN

Yrd. Doç. Dr. Buket Cicioğlu ARIDOĞAN

Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI


“Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu” Tıp, Diş Hekimliği, Ziraat, Orman, Su Ürünleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri öğrencileri için verilmekte olan Genel Mikrobiyoloji dersine ait ve dünyaca kabul edilen uygulama esasları kapsamında hazırlanmıştır. Ancak bir eğitim süresi içinde Genel Mikrobiyoloji’nin bütün konularına ilişkin uygulamaların yapılması mümkün değildir. Bu nedenle “Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu” temel ve güncel konuları kapsamakta ve bu konularda pratik kazandırılmasını hedeflemektedir. Bunun yanında bilgiye erişim ve bilginin kullanımı konusunda iletişim araçlarından yararlanmayı teşvik etmek esas alınmıştır.

 Özellikle bilgi teknolojilerinden yararlanılması, uygulamalarda etkinliği önemli ölçüde artıracaktır. Bu nedenle bu uygulama kılavuzunun ekinde, uygulamaların daha kolay anlaşılmasını sağlayacak şekil, fotoğraf, hareketli görüntü ve uygulama sonuç sayfalarını içeren bir CD’ye ve çeşitli web sitelerinin adreslerine yer verilmiştir. Uygulama öncesi bunlara göz atıldığında faydalanma oranı önemli ölçüde artacaktır. Öğrenci ve öğretim üye veya elemanı arasındaki iletişim daha etkili hale gelecektir.

 Kitap, mikroskop, mikroorganizmalarda dış görünüm, mikroorganizmaların boyanması, bakterilerde hareket, mikroorganizma boyutları, besiyerleri, mikroorganizmaların üretilmesi, mikroorganizma sayım metotları, mikroorganizma kolonileri, mikroorganizmaların biyokimyasal özellikleri, mikrobiyel gelişmenin kontrolünde fiziksel ve kimyasal etkenler, virüsler, immünolojik teknikleri kapsayan 14 ana başlık altında toplanmış 32 farklı uygulama ve bunun yanı sıra besiyerleri, çözeltiler ve hazırlanışları konularını kapsamaktadır. Öğrenci ve öğretim elemanlarına faydalı olması dileği ile.